Scoala 2 Bucuresti

ACTE NECESARE
pentru înscrierea în clasa pregătitoare
an scolar 2021 - 2022

  • CARTEA DE IDENTITATE A PARINTILOR/TUTORE – copie xerox si in original (cine depune);
  • CERTIFICAT DE NASTERE – copie xerox si in original
  • CERTIFICAT DE CASATORIE, HOTARARE DE DIVORT, PROCURA NOTARIALA, ASISTENT MATERNAL, TUTORE – daca este cazul
  • EVALUARE PSIHOSOMATICA – daca este cazul

 

CRITERII GENERALE (documente):

 

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului – daca este cazul;

 

  • existența unui document (certificat de deces) care dovedește că este orfan. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți – daca este cazul;

 

  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat în Scoala Gimnazială Nr.2 (adeverinta) – daca este cazul.

 

CRITERII SPECIFICE (documente):

 

  • Adeverinta de la gradinita din circumscriptia scolii (Gradinita nr.34) – daca este cazul;

 

  • Bunicii, care au domiciliul în circumscriptia scolii, copilul fiind în grija acestora – Declaratie pe propria răspundere a bunicilor/parintilor, carte de identitate a bunicilor – daca este cazul;

 

  • Părintii care au serviciul în circumscriptia scolii – Adeverintă de la locul de muncă – daca este cazul;

 

 

Actele vor fi depuse într-un dosar de plastic + folie  de plastic.