Scoala 2 Bucuresti

Despre proiect

Dedicat Zilei Limbilor Europei (26 septembrie),  proiectul Unitate în diversitate  a căutat să atragă atenția asupra imensei bogății lingvistice, să sensibilizeze elevii față de plurilingvism în Europa și să încurajeze învățarea  limbilor străine la școală. Lipsa competențelor lingvistice este una dintre principalele bariere în calea participării la programele europene de educație. Oportunitățile create pentru a oferi sprijin lingvistic au rolul de a face mobilitatea mai eficientă și mai eficace, de a îmbunătăți performanțele de învățare.

 

Am dorit să arătăm că limbile străine au un rol extrem de important printre capacitățile care contribuie la o mai bună pregătire a elevilor pentru piața muncii și care permit valorificarea oportunităților disponibile. De aceea, fiecare elev are ocazia, în școală, de a-și însuși două limbi străine, de la o vârstă fragedă. În acest sens, am încurajat demersurile creative ale elevilor la orele de limba română, limba engleză și limba franceză. Miza acestei activități a reprezentat-o întâlnirea cu literatura, muzica, dansul, textul on-line în limbi europene.

 

Prin proiectul educaţional Unitate în diversitate am pus în centrul acţiunii elevul, instanţă sau partener de comunicare cu rol decisiv în procesul de învăţământ. Acesta a  conștietizat faptul că  oricât de diferiți am fi, rămânem uniți într-o Europă plurilingvistă, care este posesoarea unei adevărate bogății lingvistice: 24 de limbi oficiale și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară, fără să menționăm limbile vorbite de cetățenii care provin din alte țări și de pe alte continente.

 

Titlul proiectului: Proiect educațional ,,Unitate în diversitate”

Perioada de desfășurare: 19-26 septembrie 2016

Locul desfășurării: Școala Gimnazială nr. 2 (sala de sport)

Scopul proiectului: promovarea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice, sensibilizarea elevilor față de plurilingvism în Europa, cultivarea diversității culturale

Coordonatorii proiectului: prof. Vasile Marian, Director

prof. înv. primar Bocman Mariana-Denisa, Director-adjunct

prof. Călae Claudia, limba română

prof. Condrache Gabriela, limba română

prof. Florescu Cristina, limba engleză

Resurse umane: elevii claselor a V-a A ,B, C;  a VI-a A, B; a VII-a B

cadrele didactice ale școlii