Scoala Gimnaziala nr.2 Bucuresti

Examen admitere

Examen admitere 2021

Organizare și desfășurare – Examen Admitere 2021

Organizare și desfășurare – Examen Admitere 2021

Metodologie – Examen Admitere 2021

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale,cu modificările ulterioare,

Deschide documentul accesand butonul de mai jos.

Modificări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5077/2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

Deschide documentul accesand butonul de mai jos.

ORDIN pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018

Deschide documentul accesand butonul de mai jos.